De huurprijs van een woning is het bedrag dat door de huurder aan de verhuurder moet worden betaald in ruil voor het bewonen van een woning.

Waar is de huurprijs op gebaseerd?

De basis van de huurprijs is de kale huur: het bedrag dat wordt betaald voor het in gebruik nemen van de woonruimte. Daarbovenop kunnen nog andere kosten komen. Denk aan servicekosten en kosten voor gas, water en licht. Ook kun je denken aan kosten voor meubilering of stoffering. Als servicekosten, kosten voor gas, water en licht en stoffering of meubilering zijn opgenomen in de huur en je maandelijks een vast bedrag betaalt, spreek je van een all-in huur. Het verschilt per verhuurder of een huurprijs all-in is, of is opgesplitst. Als een huurder een all-in huur betaalt, is het aan te raden om bij de verhuurder na te gaan hoe dit bedrag is opgebouwd. Op die manier voorkom je onduidelijkheid over de huurprijs.

Hoe wordt de huurprijs bepaald?

De huurprijs wordt bepaald door de verhuurder. Natuurlijk is hij of zij wel aan wetten en regels verbonden. Allereerst moet worden bepaald of de woning in de sociale of vrije sector valt. Dit gebeurt aan de hand van het puntensysteem. Is de huurprijs volgens dit systeem lager dan de liberalisatiegrens (€ 808,06 in 2023)? Dan valt een huurwoning in de sociale huursector. Als de huurprijs van de woning boven de liberalisatiegrens valt, behoort de woning tot de vrije huursector.

Wat is de maximale huurprijs?

Als je een sociale huurwoning huurt, geldt er een maximale huurprijs. Deze wordt bepaald aan de hand van het puntensysteem. Als je een woning in de vrije sector huurt is de verhuurder vrij om zelf de huurprijs te bepalen en geldt er geen maximale huurprijs.

Wie bepaalt de huurverhoging?

De huurverhoging wordt bepaald door de verhuurder, maar ook hier gelden wetten en regels voor. In de sociale huursector geldt een maximale huurverhoging die bepaald wordt door de overheid van 3,1 procent. Sinds 2021 geldt ook in de vrije sector een maximale huurverhoging, dit is in 2023 4,1 procent.