Je hebt er misschien weleens van gehoord: de liberalisatie van de huurmarkt. Voor veel mensen is het echter onduidelijk wat dit nu precies inhoudt. In feite komt het erop neer dat er sprake is van een ‘vrije markt’. Woningen met een huurprijs boven de liberalisatiegrens (€ 879,66 in 2024) vallen in deze markt en hebben een geliberaliseerd huurcontract.

Wat betekent liberalisatie?

Huurliberalisatie wil zeggen dat de verhuurder vrij is om zelf de huurprijs vast te stellen. Hij hoeft hierbij geen rekening te houden met maximale huurprijzen volgens het woningwaarderingsstelsel. Er is sprake van vrije marktwerking. Huurliberalisatie is alleen van toepassing op zelfstandige woonruimten en dus niet van toepassing op bijvoorbeeld (studenten)kamers.

Een geliberaliseerd huurcontract: wat is het?

Je hebt te maken met een geliberaliseerd huurcontract als de huurprijs van je woning bij het afsluiten van het contract hoger ligt dan de liberalisatiegrens. In 2024 ligt deze grens op € 879,66. De liberalisatiegrens kan elk jaar worden aangepast. Als je een geliberaliseerd huurcontract hebt, huur je in de vrije sector. Valt de huurprijs van je woning onder de liberalisatiegrens? Dan huur je in de sociale sector. In dat geval heb je, afhankelijk van je inkomen, mogelijk ook recht op huurtoeslag.

Huurverhoging geliberaliseerde huur

In de vrije sector gelden geen maximale huurprijzen. Voorheen mocht de huurprijs dan ook eens per jaar worden verhoogd, zonder maximum. Sinds 2021 geldt in de vrije sector echter wel een maximale huurverhoging. Vanaf 1 januari 2024 mogen de huurprijzen in de vrije sector met maximaal 5,5 procent omhoog.

Bij een huurverhoging dient de verhuurder met de huurder te overleggen. Regel is dat beiden er samen uit moeten komen zonder de hulp in te schakelen van de Huurcommissie. Gaat de huurder niet akkoord met de verhoging, dan kan de verhuurder het huurcontract opzeggen. Indien de huurder niet schriftelijk instemt met de opzegging, dan is het aan de rechter om te bepalen of de huur wordt beëindigd.

Huurprijs vrije sector toetsen

Als een huurder twijfelt of de huurprijs van een woning in de vrije sector terecht is, kan hij de Huurcommissie vragen om deze te toetsen. Dit kan alleen in het eerste half jaar na het ingaan van het huurcontract. De Huurcommissie bepaalt aan de hand van het puntensysteem wat de maximale huurprijs van de woning is. Als deze lager ligt dan de liberalisatiegrens, dan is het huurcontract niet langer geliberaliseerd en valt de woning in de sociale sector. In dat geval zou de huurder in aanmerking kunnen komen voor huurtoeslag.